O společnosti

Společnost Tespranet s.r.o. je společnost jednoho vlastníka, pana Michala Hořejšího, která byla založena v roce 2008. Její založení bylo logickým vyústěním nárůstu podnikatelských aktivit vlastníka podnikajícího od roku 1998 jako fyzická osoba. Společnost se, od svého založení, věnovala dvěma základním oborům a to:

  • stavebnictví
  • správa a údržba budov

čímž navázala na původní podnikatelské aktivity majitele a čerpala tak z jeho dosud nabytých zkušeností.

Dalším důležitým milníkem v životě společnosti bylo v roce 2009 založení společnosti TESPRANET SERVICES  s.r.o., s cílem oddělit činnost stavební od správy a údržby budov. Nová společnost převzala aktivity týkající se správy a údržby budov. Společnost Tespranet s.r.o. se věnuje nadále oboru stavebnictví. Obě společnosti těsně spolupracují a navzájem se podporují, což přináší mnoho výhod v objemu nabízených služeb a uplatňovaných zkušeností.

Více informací o společnosti TESPRANET SERVICES s.r.o. na stránkách www.tsp-servis.cz.

Tespranet s.r.o. je společností  jejíž hlavní motto je korektní jednání, poctivá práce a snaha co nejvíce vyjít vstříc zákazníkovi.